Услови конкурса 2022.

100 УСПЕШНИХ ПОСЛОВНИХ ЖЕНА

ПО ИЗБОРУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА СРБИЈЕ”, БЕОГРАД

Наградни конкурс под називом „100 успешних пословних жена”, који организује Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд (у даљем тексту: Пошта Србије) намењен је женама – предузетницама или оснивачима и законским заступницима малих предузећа, регистрованих на територији Републике Србије.

Конкурс траје од 8. марта 2022. године до 8. априла 2022. године.

1. Услови Наградног конкурса „100 успешних пословних жена:

Право да се пријаве на наградни конкурс имају жене регистроване код надлежног регистра као предузетнице или као оснивачи и законски заступници малих предузећа, под следећим условима:

1) Да попуне податке у пријавној форми на сајту Поште;
2) Да је регистрација у Агенцији за привредне регистре извршена најмање годину дана пре дана пријаве на Конкурс;
3) Да је оснивач и законски заступник жена. (У привредном субјекту који има више власника, већински удео мора бити у власништву једне или више жена и један од законских заступника мора бити жена);
4) Да су измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

2. Потребна документација:

Довољно је унети све тражене податке у пријавној форми на сајту Поште. Податке ће разматрати Комисија формирана посебном одлуком директора Предузећа.

3. Критеријуми за вредновање

– Награде у области пословања / стваралаштва;
– Друштвено-одговорне активности предузетнице / привредног друштва;
– Успешност описане / презентоване пословне активности / бизнис идеје;
– Додатни критеријум: број и врста услуга пружених од стране Поште.

4. За 100 пословних жена чије пријаве буду најбoље оцењене, Пошта ће обезбедити бесплатан огласни простор у свим поштама у земљи, у виду бесплатне рекламе у брошури која ће бити доступна без накнаде свим корисницима поштанских услуга у нашим пословницама, на мониторима, на корпоративном сајту и званичним профилима на Инстаграму, Фејсбуку и ЛинкедИн-у Поште, као и у онлајн брошури.

5. Након избора, изабране учеснице Конкурса, треба да доставе следеће на е-mail: konkurspreduzetnice@posta.rs:

– Извод о основним регистрованим подацима одговарајућег регистра, укључујући и податак да је предузетница / привредно друштво активно, штампан са интернет странице тог регистра;

– Оверена лична изјава да није изречена мера забране обављања регистроване делатности / одузимање дозволе, лиценце, одобрења, сагласности или донето решење о стечају или ликвидацији;

– Потврда надлежне филијале пореске управе да је предузетница / привредно друштво измирила обавезе по основу пореза и доприноса;

– Очитана лична карта;

– Лого (у пдф-у у векторском формату), и/или фотографију у резолуцији (300 dpi, jpg) за потребе израде брошуре.

6. На свечаности, која ће бити организована крајем априла 2022. године, биће проглашене успешне пословне жене, по избору Поште.

7. Пошта Србије може да објави, имена и презимена награђених, као и фотографије / снимке изабраних учесница Конкурса, са свечаности проглашења, у писаним и електронским медијима, на корпоративном сајту Поште Србије, на званичним странама Поште на друштвеним мрежама и Вибер групи.

8. За више информација можете се обратити путем е-mail адресе: konkurspreduzetnice@posta.rs.